Ayırma Kararı Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/3-10

K. 2008/32

T. 23.1.2008

ECRİMİSİL (Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kendi Payı Yönünden Uyuşmazlığın Hakem Sıfatıyla Çözümlenmesi Gerektiği Gözetilerek Ayırma Kararı Verilmesi Gerektiği )

AYIRMA KARARI (Ecrimisil – Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kendi Payı Yönünden Uyuşmazlığın Hakem Sıfatıyla Çözümlenmesi Gerektiği Gözetilerek Ayırma Kararı Verilmesi Gerektiği)

ZORUNLU TAHKİM (Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Davalı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Zorunlu Tahkim Yasasına Tabi Kuruluşlar Olup Bunlar Arasındaki Uyuşmazlıklar Zorunlu Olarak 3533 Sayılı Yasaya Göre Çözümleneceği )

GÖREV ( Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Davalı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Zorunlu Tahkim Yasasına Tabi Kuruluşlar Olup Bunlar Arasındaki Uyuşmazlıklar Zorunlu Olarak 3533 Sayılı Yasaya Göre Çözümleneceği )

2709/m.37 

Devamını Oku