Yargıtay Kararı – Sahte Boşanma Sebebiyle Maaş Kesimi

                       

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2013/21-2218

K. 2014/282

T. 12.3.2014

KAVRAMLAR

Boşanmaya Rağmen Birlikte Yaşama

Dul ve Yetim Aylığı

Kurum İşleminin İptali

Aylığın Kesilmesi

Aylığın Geri Ödenmesi

SGK İşlemin İptali Davası

Ölüm Sigortası

DAVA: Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 3.10.2011 gün 2011/474 E., 2011/434 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 14.2.2013 gün 2011/14696 E., 2013/2482...

Devamını Oku