Hukuk Genel Kurulu Kararı – Boşanma ve Kusur

T.C            

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/2

K. 2010/329

T. 09.06.2010

KAVRAMLAR

BOŞANMA

KUSUR

MADDE VE MANEVİ TAZMİNAT

NAFAKA

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 174

ÖZET: Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.10.2007 gün ve 2007/399 E.-2007/689 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuku Dairesinin 15.04.2009 gün ve 2008/4618 E.-2009/7279 K. sayılı ilamı ile; (…1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve...

Devamını Oku