Ara Karar Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5576

K. 2012/21769

T. 21.6.2012

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Ara Karar Kurulmuş Ancak Ara Kararın Yerine Getirilmesi İçin Kesin Süre Verilmediği – Ara Kararının Yerine Getirilmemiş Olması Borçlu Aleyhine Sonuç Doğurmayacağının Kabulü Gerektiği )

• ARA KARAR ( Bankaya Müzekkere Yazılması Yönünde Kurulmuş Ancak Ara Kararın Yerine Getirilmesi İçin Kesin Süre Verilmediği/Ara Kararının Yerine Getirilmemiş Olması Borçlu Aleyhine Sonuç Doğurmayacağı – Haczedilmezlik Şikayeti )

• HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜRE ( Haczedilmezlik Şikayeti – Ara Kararın Yerine Getirilmesi İçin Kesin Süre Verilmediği/Geçerli Bir Kesin Mehil Verildiğinden Söz Etmenin Mümkün Olmadığı )

• KESİN SÜRE ( Hakim Tarafından Verilen – Ara Karar Kurulmuş Ancak Ara Kararın...

Devamını Oku