Yargıtay Kararı – Çalışmanın Tespit Edilmesi

             

T.C      

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/23397

K. 2013/24681

T. 24.12.2013

KAVRAMLAR

Çalışmanın Tespit Edilmesi

Tespit Davası

Görevli Mahkeme

Dava Şartı Eksikliği

DAVA: Davacı, murisinin, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M. K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR: Dava, davacının...

Devamını Oku