Aktif Husumet Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/2683

K. 2011/2743

T. 10.3.2011

 

• ÇAPLI TAŞINMAZLARA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkım İstekli Davalarda Yapısının Arzın Mütemmim Cüz’ü Olması ( Hakim Gayrimenkulün ) Nedeniyle Tüm Kayıt Maliklerinin Davada Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )

• YIKIM İSTEKLİ DAVALAR ( Yapısının Arzın Mütemmim Cüz’ü Olması ( Hakim Gayrimenkulün ) Nedeniyle Tüm Kayıt Maliklerinin Davada Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )

• AKTİF HUSUMET ( Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi – Yıkım İstekli Davalarda Yapısının Arzın Mütemmim Cüz’ü Olması ( Hakim Gayrimenkulün ) Nedeniyle Tüm Kayıt Maliklerinin Davada Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )

 

4721/m.683,995

Devamını Oku