İSTANBUL ………ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………Esas

DAVALI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve itirazlarımızı içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davacı hakkında yapılan icra takibinden ……………….. tarihli tebligat ile haberdar olmuş yasal süreler içinde itiraz haklarını kullanmamış ve icra takibi davacı hakkında kesinleşmiştir. Davacı bu aşamadan sonra müvekkil alacaklı ile irtibata geçmiş, borcunu ödeyeceğine dair icra dosyasına da beyanda bulunmuştur. Ardından müvekkilimize ……………….. tarihinde ……………………. TL ödeme yapmıştır. Bu ödemeyi yaparken herhangi bir ihtirazı kayıtta da bulunmamıştır. (Ek-1: Banka dekont fotokopileri)

2- Davacı diğer davalı müvekkilden ……………. TL karşılığı ürün satın almış bu malın tesliminde de irsaliye imzalamıştır. Bu irsaliyelerdeki imzalar örnek oluşturması açısından da sayın mahkemenize sunulmuştur. İrsaliyelerdeki imzalarla ilgili bilirkişi...

Devamını Oku