İSTANBUL ….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas

MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ:

VEKİLİ: Av.Arif Baltacı

MÜŞTEKİ ŞÜPHELİLER:

VEKİLİ:

KONU: Adli Tıp raporuna karşı ve dosyanın esası hakkındaki beyanlarımız ve son savunmamızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Adli Tıp tarafından düzenlenen rapordan da açıkça görüleceği üzere müşteki şüpheli ……………. hakkında yüzde herhangi bir sabit iz olmadığı ve aldığı darbenin müşteki şüpheli müvekkil ……………………………’den çok daha az olduğu açık olmakla rapor şikayetimizi doğrular niteliktedir.

1- Adli Tıp raporunda açıkça belirtildiği üzere müşteki şüpheli ………… olaydan dolayı yüzünde sabit iz niteliğinde herhangi bir yara veya iz kalmamıştır. müşteki şüpheli …………………… iddiaları söz konusu adli tıp raporu açık bir şekilde bertaraf etmiştir. Zira olayın oluş şekli dikkate alındığında müvekkil müşteki şüphelinin aracını ışıklara kadar takip edip...

Devamını Oku