Cebri İhale Taşınmazın Tapuya Tescili Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/54

K. 2013/374

T. 18.1.2013

CEBRİ İHALE SONUCUNDA KAZANILAN MÜLKİYET HAKKININ TAPUYA TESCİLİ TALEBİ (4721 S.K. Md.716’dan İsteğin Kaynaklandığı – İdari Yargıda Görülmesi Gerektiğinden Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)

TAPU İPTALİ VE TESCİL (Cebri İhale Sonucunda Kazandığı Mülkiyet Hakkının Tapuya Tescili Talebi/4721 S.K. Md.716’dan İsteğin Kaynaklandığı – İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.2 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)

TAŞINMAZIN CEBRİ İHALE SONUCU KAZANILMASI (Tapu İptali İle Tescili Talebi/İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.2 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/İdari Yargıda Görülmesi Gerektiğinden Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)

4721/m.716

ÖZET: Dava, tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir. Davacının cebri ihale sonucunda kazandığı mülkiyet hakkının tapuya tescil edilmesi isteğiyle eldeki davayı açtığı, anılan...

Devamını Oku