İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO:2013/…….. Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Yukarıda esas numarası anılan davanın bir önceki celsesinde oluşturulan ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Davalı taraf, bilirkişi tarafından düzenlenen raporda sabit olan müvekkil şirkete ait yüksek meblağlı alacağın tahsil edilmesini geciktirmek amacındadır. Bu sebeple davayı haksız yere uzatmak adına mahkemeniz dosyasına çeşitli tarihlerde dava konusu ile hiçbir alakası bulunmayan dilekçeler ibraz etmişlerdir. Bu dilekçede ileri sürülen tüm iddialar zaten daha önceki dilekçelerimizde ayrıntılı olarak cevaplanmıştır.

2.Davalı taraf dilekçelerinde tarafımızca ödemelerin tamamının yapıldığını bunun ise bizim tarafımızdan beyan edildiğini...

Devamını Oku