Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 6273 S.Y. Çek Yasasının Mahkemelerce Uygulanması

6273 Sayılı Çek Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılmış Olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek Davalarında Mahkemelerce Yapılacak Uygulama.

6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen “çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” nedeniyle açılmış soruşturma ve koğuşturmalarda nasıl bir karar verileceği hususunun da açıklanması gerekmektedir.

5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen “çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” suçunun yaptırımı idari yaptırıma dönüştürüldüğünden;

A-) Hazırlık soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcıları “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı vereceklerdir.

B-) Yargılaması devam eden davalarda dosya hangi mahkemede ise (sulh veya asliye ceza) mahkemeleri “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı vereceklerdir.

Devamını Oku