İSTANBUL  ..SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/……… Esas

DAVACI : 

VEKİLİ :  Av.Arif BALTACI 

DAVALI : 

VEKİLİ :

K O N U : ………………………………. tarihli ara karar gereğince davalının iddia ettiği hususlara dair beyanlarımızdır. 

BEYANLARIMIZ 

 

1- Davalı ile davacı şirketimiz arasında geçmişten bu yana bir çok kez alışveriş yapılmıştır. Davalının ödeme iddiasıyla dosyaya sunduğu çekler daha önce …………………………………. olarak çalışan firmamızdan alınan mal karşılığı davalı tarafından (………………… tarihli çek alım bordrolarından anlaşılacağı üzere) müvekkil şirkete verilmiştir. Fakat dava konusu alacak bu çeklerden bağımsızdır.Dava konusu borç …………………………. şirketinde bulunan davalının cari hesap borcundan doğmuştur. Davalının ödeme itirazı yerinde değildir.

2- Davalı kötüniyetli olarak daha önce aldığı mallara dair yaptığı ödemeyi öne sürerek itiraz etmiştir. Davalı...

Devamını Oku