CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK

 

           Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 20/3/2006,     No: 2006/10218

           Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14/6/1930,     No: 1721

  29/3/1984,     No: 2992

    6/8/1997,     No: 4301

  26/9/2004,     No: 5237

  4/12/2004,     No: 5271

 13/12/2004,    No: 5275

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :    6/4/2006,      No: 26131

           Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  5, Cildi: 14,    S. 485

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Temel İlkeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve kapsam

Devamını Oku