CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası             : 5275

Kabul Tarihi                    : 13/12/2004

Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 29/12/2004 Sayı :25685

Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5  Cilt : 44  

 

 

BİRİNCİ KİTAP

Amaç ve Temel İlkeler,

 Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun Amacı

            Amaç

            Madde 1-  (1) Bu Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

            İnfazda temel...

Devamını Oku