İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

DAVACI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI : 

KONU :………………….. tarihli ara karar gereği dosyaya ilişkin beyanlarımızın sunumundan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1) Müvekkil ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan cari hesap alacağının davalı tarafından ödenmemesi nedeniyle davalı aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü nezdinde 2013/………. Esas sayılı dosyası ile takibe geçilmiş ve davalı tarafından yapılan itiraz sebebi ile huzurda görülen davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

2) Davalı borçlu müvekkil şirketten satın almış olduğu fatura içeriği konsinye malların bedelini borçlanmış ancak mezkur borcu ödememiştir. Söz konusu borca ilişkin yapılan takibe de davalı tarafından haksız olarak itiraz edilmiş, dosyaya haklılığımızı ispata yönelik olarak, ilgili faturalar ve delil listemiz sunulmuştur.

3) Huzurda görülen davada...

Devamını Oku