İSTANBUL ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO :2013/……..Esas

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ:

KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- …………………. tarihinde tebellüğ ettiğimiz ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.

2- Müvekkilden alacaklı olduğunu iddia eden alacaklı görünene ödeme emrinde talep edildiği gibi ………………………….TL. borç bulunmamaktadır. Bu sebeple BORCA AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ. Takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Talep edilen faiz miktar ve oranı da haksız ve fahiştir. Üstelik alacaklının iddia ve talepleri de yargılamaya muhtaçtır.

3- Ayrıca ödeme emrine esas alınan ipotek sözleşmesinin teminat olarak verildiği kredi borcu ……………………….TL olup işbu alacakla ilgili yasal takibe geçilmiş ve İstanbul ….. İcra...

Devamını Oku