Yargıtay Kararı – Çocuğun Basit Cinsel İstismarı

           T.C

      YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/2804

K. 2011/3503

T. 27.04.2011

KAVRAMLAR

Çoçuğun Basit Cinsel İstismarı

Cinsel Taciz

5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Yürürlük … Madde 8

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (MÜLGA) Madde 321

ÖZET: Çocuğun ” Basit Cinsel İstismarı “suçundan sanık M…… A…… K……’in yapılan yargılanması sonunda; mahkümiyetine dair, Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06.03.2008 gün ve 2007/426 Esas, 2008/120 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına...

Devamını Oku