Yargıtay Kararı – Sarkıntılık Suçu

           T.C

      YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4945

K. 2011/4976

T. 23.06.2011

KAVRAMLAR

CİNSEL TACİZ

SARKINTILIK

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 43

5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Yürürlük … Madde 8

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (MÜLGA) Madde 321

ÖZET:Sarkıntılık suçundan sanık R…… K……’in bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; cinsel taciz suçundan mahkumiyetine dair, Lapseki Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 11.11.2009 gün ve 2009/103 Esas, 2009/139 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar...

Devamını Oku