CEZAİ EHLİYET

TÜRK HUKUKUNDA CEZAİ EHLİYET KAVRAMI

Ceza hukukunun önemli konularından biri de “Cezai Ehliyet” kavramıdır. Cezai Ehliyet bir kişinin yaptığı fiilin anlamı ve sonuçlarını idrak edebilecek durumda olması olarak tanımlanabilir. Ceza Ehliyet kavramı kişi ceza alıp almayacağı hususunda ana etkendir. Cezai Ehliyeti tamamen olmayan kişiye yaptığı fiil sebebiyle ceza verilemeyecektir.

Ceza ehliyet kavramı ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Türk Hukukunda Cezai Ehliyet, Medeni Hukuk madde 9 da belirtilen fiil ehliyetinin yorumuna göre değerlendirilir. Kişinin fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul edebilmek için Ergin yani yetişmiş olması, ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması gerekmektedir.  TCK’nın 32 maddesinde belirtilen cezasızlık sebebi olan akıl hastalığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneği olmayan kişilere ceza verilmemesinin temel nedeni fiil ehliyetinin olmamasından dolayıdır.  TCK’nın 31. maddesinde belirtilen 12 yaşını doldurmamış çocuklara ceza verilemeyeceği yönündeki madde de yine Medeni Kanunun fiil ehliyeti ile ilgili...

Devamını Oku