Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

 

Kanun Numarası                        : 6279

Kabul Tarihi                               : 22/2/2012

Yayımlandığı R.Gazete             : Tarih: 29/2/2012     Sayı :  28219

Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5  Cilt : 52

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin esasları belirlemektir.

(2) Bu Kanun uyarınca derlenen eserler kütüphane ve...

Devamını Oku