Anayasal Haklar Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2003/6-391

K. 2003/359

T. 28.5.2003

• TAZMİNAT DAVASI ( Fuzuli İşgal Nedeniyle )

• FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılması ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )

• İDDİA VE SAVUNMA HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılması ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )

• ANAYASAL HAK ( İddia ve Savunma Hakkının Anayasa Tarafından Düzenlenmesi )

2709/m.36

1086/m.73

ÖZET : Tarafların duruşmaya çağırılmadan, eş anlatımca; taraf teşkili sağlanmadan hüküm verilememesi, Anayasanın 36. maddesi ile düzenlenen iddia ve savunma hakkının kullanmasına olanak tanınması ilkesinin doğal bir sonucudur. Gerçekten savunma hakkını güvence altına alan T.C. Anayasasının...

Devamını Oku