Yargıtay Kararı – Evlat Edinme Sürecinde Ölüm

   

                  T.C

         YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/19337

K. 2010/188

T. 11.01.2010

KAVRAMLAR

Evlat Edinme

Miras Bırakan

Evlat Edinme Sonrası Ölüm

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: Dava, davalı ile davacının miras bırakanı arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılması isteğine ilişkin olup, 25.2.2005 tarihinde açılmıştır. Evlat edinme başvurusunda bulunan H… O…, başvurudan sonra 16.8.2004 tarihinde vefat etmiş, evlat edinmeye dair karar bu tarihten sonra 22.10.2004 tarihinde verilmiş,...

Devamını Oku