Uyap Sistemine Kayıtlı Dava Türleri

 1. 2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
 2. 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 3. 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
 4. 3204 SY’nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali
 5. 4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 6. 4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı
 7. 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 8. 6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
 9. Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma
 10. Ad Üzerindeki Hakların Korunması
 11. Aile Konutu Şerhi Konulması
 12. Aile Konutu Şerhinin Terkini
 13. Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
 14. Aile Mallarının Korunması
 15. Alacak
 16. Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı)
 17. Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 18. Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 19. Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
 20. Devamını Oku