Hukuk Genel Kurulu Kararı – Tapu İptali ve Tescil

                   

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/14-70

K. 2012/272

T. 30.03.2012

KAVRAMLAR

DAVAYI KABUL

YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK

TAPU İPTALİ VE TESCİL

NETİCE-İ TALEP

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 92, 93, 94

ÖZET: Davalının yargılama giderlerinden sorumlu olmaması için, hal ve vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına neden olmamalı, aynı zamanda ilk muhakeme celsesinde davacının iddiasını kabul etmelidir.

Taraflar arasındaki “Tapu İptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Aydın İkinci Asliye...

Devamını Oku