İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

 

DOSYA NO: 2013/………Esas

(Beyanda Bulunan

ve Delil Sunan)

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi incelemesine yönelik açıklamalarımız ile buna ait muavin defter dökümünün sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Müvekkil şirket bir süre öncesine kadar ……………….. ile müvekkile ait ikinci el araçların satışı konusunda ticari faaliyetler yürütmüştür. Bu faaliyetler çerçevesinde ……………… veya onun alt aracıları veya alıcılar tarafından araç bedelleri ödendiğinde araçlar ……………………’ya teslim edilmekte, davacı ise kendisine teslim edilen araçları kendi tanıdığı alt aracılara veya alıcılara teslim etmekte ve fiili devrini yapmaktadır. Zaman zaman ise müvekkil şirket ……………………….’nın aracı olduğu alıcılara veya alt aracılara da devir işlemi yapmaktadır. Ancak bu tür devirlerin de dayanağı...

Devamını Oku