İSTANBUL ……ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE

 

DOSYA NO: 2013/…………. Esas

(Cevap Veren)

DAVALI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ: 

KONU: Bilirkişi incelemesinde göz önünde bulundurulmasını istediğimiz hususlar ile davacının ……………………….. tarihli dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı vekili ……………….. tarihli dilekçesi ile davacının ……………………. tarihli Hizmet Sözleşmesinden haberdar olmadığı iddiasını yinelemişlerdir. Bu iddia açık bir şekilde kötüniyet taşımaktadır. Davacı, müvekkil şirketin insan kaynaklarından sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu sebeple kendi görev alanına giren önemli bir sözleşmeyi bilmediğini iddia etmesinin kabulü mümkün değildir.

2- Davacı ile diğer davalı arasında imzalandığı belirtilen sözleşme ile müvekkil davalının hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Taraf olmadığı bir sözleşme nedeniyle müvekkil şirket sorumlu tutulamaz. Bu nedenle davanın müvekkil şirket açısından husumet yokluğundan reddi...

Devamını Oku