Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Raporu

PROJE ORTAKLARININ GÖRÜŞLERİNİN DE YER ALDIĞI BU VERSİYON RAPORUN NİHAİ VERSİYONUDUR.

Bu rapor, Aralık 2013 tarihine kadar olan Türk Ceza Adalet Sistemi ile ilgili mevzuat ve uygulamayı kapsamaktadır. Raporun tamamlanmasından sonra birçok mevzuat değişikliği gerçekleşmiş olup, bu metin yapılan son değişiklikleri yansıtmamaktadır. Bu raporun yayınlanmış olması AB tarafından rapora onay verildiği anlamına gelmemektedir.

Bu rapor, Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi başlıklı, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi/ Türkiye Cumhuiyeti devleti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Birliği/ Avrupa Konseyi Ortak Programı kapsamında yayımlanmıştır. T.C. Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği bu projenin yararlanıcısıdır. Merkezi Finans ve İhale Birimi bu projenin ihale makamıdır.

Raporun yazarı projenin uzun dönemli uzmanıdır.

Bu raporda yer alan görüş ve düşünceler yazara...

Devamını Oku