İSTANBUL ………. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013 /……. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalı cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1) Öncelikle davalının, davanın zamanaşımına uğradığı yönündeki beyanları hukuki bakımdan geçersizdir.  Yargıtay’ın görevsizlik kararına karşı olarak müvekkil tarafından tashih-i karar yoluna zaten gidilmemiştir. Yargıtay’ın görevsizlik kararı tarafımıza ………………….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Akabinde ise tarafımızdan …………….. tarihinde iş bu huzurda görülen dava açılmıştır.

2) Davalının derdestlik ve husumet itirazının da yersiz olduğu açıktır. Davalı taraf itiraz etme düşüncesiyle hukuken yapılabilecek tüm itirazları dilekçesinde yapmış fakat bunların hiçbiri için hukuki veya akılcı bir gerekçe sunamamıştır. Zira açılan bu dava Yargıtay Kararı gereği zorunlu olarak açılmış olup, dava konusu işin sahibin...

Devamını Oku