Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali 

             

               

T.C.       

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4201

K. 2012/6416

T. 5.11.2012

KAVRAMLAR

İtirazın İptali

Depozitonun Ödenmemesi

İflas Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sonra Ermesi

Depozitoya Haksız El Konulması

Kira Depozitosu

İflas

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı...

Devamını Oku