Adli Tatilde Bakılamayacak Davalar Yeni Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15593

K. 2013/1955

T. 28.1.2013

YETKİ DERDESTLİK VE BİRLEŞTİRME İLK İTİRAZI ( Boşanma Davası/İtirazın Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı/İlk İtiraz Sürelerinin Dolduğunun Gözetileceği )

ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK OLAN DAVALAR ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı )

İLK İTİRAZ SÜRESİ ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin...

Devamını Oku