Yargıtay Kararı – Tapu İptali ve Tescil

                   

T.C

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12707

K. 2013/10365

T. 2.7.2013

KAVRAMLAR

Tapu İptali ve Tescil

Malik Sıfatı İle Zilyet

Hatalı Gerekçeli Karar

Tenkis

Tescil

Hukuki Dinlenilme Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı

Kayıt Maliki

DAVA: (A.A.) ile (B.) oğlu (M.) ve dahili davalılar Hazine, (A.) Belediye Başkanlığı aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair (A.) Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 04.07.2012 gün ve 85/312 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi dahili davalı...

Devamını Oku