4646 Sayılı DOĞAL GAZ  PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ  PİYASASI HAKKINDA KANUN)

 

Kanun Numarası                     : 4646

Kabul Tarihi                            : 18/4/2001

Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 2/5/2001 Sayı : 24390

Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5,   Cilt : 40 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde  çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.

Devamını Oku