4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Kanun Numarası                                   : 4733

Kabul Tarihi                                          : 3/1/2002      

Yayımlandığı R. Gazete                       : Tarih : 9/1/2002     Sayı : 24635

Yayımlandığı Düstur                            : Tertip : 5    

 

Amaç ve tanımlar

Madde 1 — Bu Kanunun amacı; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulmasına, bu Kurumun görev ve yetkilerinin düzenlenmesine ve tütün ve tütün mamullerinin Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan  : Kurumun ilişkilendirildiği Devlet Bakanını,

b) Kurul   : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

c) Kurum : Tütün ve...

Devamını Oku