4645 SAYILI EMNiYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN

 

             Kanun Numarası                                : 4645

             Kabul Tarihi                                        : 12/4/2001

             Yayımlandığı R. Gazete                    : Tarih : 24/4/2001  Sayı : 24382

             Yayımlandığı Düstur                          : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

*Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.*

             Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 8/2/2006 – 5455/1 md.)Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla temin edilen...

Devamını Oku