Denetimli Serbestlik Tedbiri Olarak Ehliyete El Konulması

Denetimli Serbestlik 5237 Sayılı Ceza Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş fakat uygulaması sonradan oluşmaya başlamış bir sistemdir. Modern hukuklarda farklı türleri de olan denetimli serbestlik Türkiye’de son yıllarda sık sık başvurulan alternatif bir ceza yöntemidir. Bu ceza yöntemini içerisinde çeşitli yaptırımlar vardır. Bunlardan biri de “ehliyete el konulması” yaptırımıdır.

Bu denetimli serbestlik türü olarak direk karşımıza çıkan bir sistem olmasa da denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilen bir sistem olarak uygulamada yer bulmuştur.

5327 Sayılı Türk Ceza Kanunu 53/6 Fıkrası gereğince hukukta uygulama alanı bulmaktadır. Bu madde içeriği ise;

“İKİNCİ BÖLÜM:GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Madde 53 – (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak...

Devamını Oku