İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/…….. Esas

DAVACILAR :

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı ihtiva eder dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I-Sayın bilirkişilerce dosyaya ibraz edilen ve ………………….. tarihli duruşma sırasında tebellüğ ettiğimiz raporu kabul etmiyor ve meydana gelen karışıklığın ve eksikliğin düzeltilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki;

1-Dava dilekçemizden ve yargılama aşamasında taleplerimizden anlaşılacağı üzere dava konusu, davacılar ve davalı kardeşlerin ortak çalıştıkları dönemde birlikte alarak müştereken malik oldukları ancak tapuda davalı adına kayıtlı taşınmazın müvekkiller adına müştereken tescili talebidir.

2-Müvekkiller ile kardeş olan davalı çocukluklarından beri babalarının yanında başladıkları kırtasiye toptancılığı ve pazarlaması işiyle iştigal etmekte olup daha sonrasında üç kardeş bir araya gelerek ortak çalışmaya başlamışlardır....

Devamını Oku