EKONOMiK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası          : 4641

Kabul Tarihi                 : 11/4/2001

Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 21/4/2001  Sayı : 24380

Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5,   Cilt : 40  

             Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluşunu, çalışma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.

             Kuruluş

Madde 2 – Ekonomik ve Sosyal Konsey;

Başbakanın başkanlığında, Başbakan yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilâtından sorumlu Devlet Bakanı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet...

Devamını Oku