Yargıtay Kararı – Ayıp İhbarı

T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25184

K. 2013/16764

T. 19.6.2013

DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Sosyal Tesislerin Yapılmamış Olmasının Eksik İfa Teşkil Ettiği – İş Sahibinin Eksik İşler Yönünden İhbarda Bulunmasına ya da İhtirazı Kayıt Koymasına Gerek Olmadığı Cihetle Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Eksiklik Nedeniyle Davacının On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği)

AYIPLI İFA (Açık Ayıplar İçin Teslimden İtibaren Otuz Günlük Süre İçinde Ayıp İhbarının Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gizli Ayıpların İse Ortaya Çıkması Sonrası Derhal Yapılıp Yapılmadığı Bu Ayıpların Bildirimi Yönünde Satıcılar Tarafından Alıcının Oyalanıp Oyalanmadığının Araştırılması Gerektiği – Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi)

EKSİK İFA (Yapılması Gerektiği Halde Yapılmayan İşleri İfade Ettiği/İş Sahibinin Eksik İşler Yönünden...

Devamını Oku