El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İsteği

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/545

K. 2013/875

T. 25.1.2013

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davanın Taşınmaz Malın Aynına İlişkin Olduğu ve Konusunu Oluşturan Hakkın Para İle Değerlendirilebileceği – Dava Değerinin ve Buna Göre Alınacak Harcın El Atılan Yerin Değeri İle Talep Edilen Ecrimisil Toplamından İbaret Olacağı ) 

HARÇ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İsteklerine İlişkin Dava – Öncelikle Davada İleri Sürülen İsteklerden El Atmanın Önlenmesi İsteği İle İlgili Olarak Keşfen Saptanacak Dava Değeri Üzerinden Peşin Harcın Alınması ve Bu Zorunluluk Yerine Getirildiği Takdirde Davaya Devam Edileceği )

HARCIN TAMAMLANMASI ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İsteklerine İlişkin Dava – Öncelikle Davada İleri...

Devamını Oku