Ecrimisil Talebi Hakkında Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11799

K. 2013/35

T. 14.1.2013

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Davalının Yargılama Sırasında El Atmaya Son Verdiği – İhtar Tarihinden Dava Tarihine Kadar Olan Süre İçin Bilimsel Verilere Uygun Olarak Belirlenen Ecrimisilin Hüküm Altına Alınmasının Uygun Olduğu )

YARGILAMA SIRASINDA EL ATMAYA SON VERİLMESİ ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi – Haksız Eylem Niteliğindeki El atmaya Son Verildiği/Davanın Konusuz Kaldığı Gözetilmeden El atmanın Önlenmesine Karar Verilemeyeceği )

DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi – Haksız Eylem Niteliğindeki El atmaya Son Verildiği/Davanın Konusuz Kaldığı Gözetilmeden El atmanın Önlenmesine Karar Verilemeyeceği )

4721/m.683

ÖZET:...

Devamını Oku