Yargıtay Kararı – Emekli İkramiyesi

                 

T.C      

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6930

K. 2011/16524

T. 29.11.2011

KAVRAMLAR

Emekli İkramiyesi

Yetkisizlik Kararı

İş Mahkemesi

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Yaşlılık Aylığı

DAVA: Dava, 19.7.2010 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte 1.000,00 TL emekli ikramiyesinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın görevli ve yetkili Ankara İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik...

Devamını Oku