Entegre Devre Topografyası Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Entegre Devre Topografyasının Tanımı

Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün ifade edilmektedir.

Entegre devre topoğrafyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü ifade edilmektedir.

Entegre Devre Topografyası Başvurusu Yapabilecek Kişiler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgah olan ve sınai ve ticari faaliyette bunun T.C Vatandaşı kişiler ile uluslar arası anlaşmaların ilgili hükümleri gereğince başvuru hakkına sahip kişiler TPE nezdinde Entegre...

Devamını Oku