KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

Bugünkü resmi gazetede yayınlanan “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği” bankacılık sektörünü, yapı kooperatiflerini ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 39 ve 84. Maddelerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte ciddi yenilikler göze çarpıyor.

Akdi faiz oranı, değişken faiz ve erken ödeme gibi uygulamada sorunla karşılaşılan birçok husus bu yönetmelikte tanımlanarak belirli bir sistematiğe getirilmiş. Bu yönetmelikle birlikte Konut finansmanını sağlayacak kuruluşlara sözleşme öncesi ayrıntılı bilgilendirme yükümlülüğü getirildi. Tüketiciye yönetmelikte belirtildiği şekilde bilgilendirme yapılmadan konut finansmanı sağlandığı takdirde sözleşmede tüketici aleyhine belirtilen hususlar geçersiz olarak sayılacak ve bu yönetmelik çerçevesinde sözleşme şartları belirlenecektir.  Konut kredisi talebinin reddi durumunda tüketiciye ücretsiz bilgilendirme yükümlülüğü bu yönetmelikle birlikte getirilmiştir.

Yönetmeliğin dikkat çekici maddelerinden biri de 8. Maddesidir. Buna göre konut finansmanı sözleşmesi geçerlilik şartlarına haiz olmasa bile tüketici aleyhine bu husus öne sürelemeyecektir. Tüketicinin Korunması kanunu çerçevesinde...

Devamını Oku