AİLE KONUTU ŞERHİ 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Aile Konutu Kavramı hukuk hayatımıza girmiştir. Bu kavram Medeni Kanunun 194. Maddesinde geçmektedir. Bu madde de herhangi bir tanım yapılmasa da kanun hazırlanırken oluşturulan kanunun gerekçesinde Aile Konutu “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân”  olarak ifade edilmiştir. Bu tanımı kısaca “Ailelerin devamlı yaşadığı konut” olarak nitelendirebiliriz. 

4721 sayılı TMK 194. Madde de belirtildiği üzere;

“II. Aile konutu

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan...

Devamını Oku