İSTANBUL  . SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………Esas

KATILAN : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

SANIK : 

VEKİLİ : 

SUÇ : Hakaret

KONU : Esas hakkındaki beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Sanık, İstanbul ……………………… Mahkemesi’nin 2013/………. Esas sayılı dosyasında verdiği dilekçe ile ………….. tarihinde ‘’……………………………………………………………………………………………..’’ biçimindeki ifadesi ile müvekkile hakaret etmiş olup, akabinde mahkemenize vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi ile sanık hakkında dava açılmış ve derdest davaya katılan olarak katılmış bulunmaktayız.

2- Sanık, ……………………… tarihli dilekçesinde müvekkil aleyhine sarfettiği ve hakaret suçu oluşturan cümlelerinden sonra yazılı olarak verdiği beyanlarını inkar yoluna gitmiştir. Şöyle ki;

Sanık, ………………………. tarihli ilk celsede, “şikayetçinin şikayette bulunduğu hususta sadece kendi görüşlerimi anlatıyordum, herhangi bir suç kastım yoktur, katılan...

Devamını Oku