Tag Archive

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2007/1291 K. 2008/627 T. 5.2.2008  • CEZAİ ŞART İLE EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN GİDERİLME BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği ) • BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR...