Ayıp İhbarı Hakkında Yargıtay Karar Örnekleri

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3030

K. 2012/4228

T. 6.6.2012

• AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILMASI (Düşen Kapının Ayıbının Giderilme Bedeli – Davacının Olaydan Hemen Sonra Tespit Talebinde Bulunduğu ve Tespit Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği)

• KAPININ KAPAKLARININ DÜŞMESİ NEDENİYLE AYIBIN GİDERİLME BEDELİ (Bilirkişi Ek Raporunda da Ortaya Çıkan Ayıbın Kullanma İle Ortaya Çıkan Ayıp Olduğunun Belirlendiği – Süresinde İhbar Yapıldığından Bilirkişi Raporunda Saptanan Miktar Üzerinden Davanın Kabulü Gerektiği)

• KULLANMA İLE ORTAYA ÇIKAN AYIP (Düşen Kapının Ayıbının Giderilme Bedeli/Davacının Tespit Talebinde Bulunduğu ve Tespit Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği – Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığı/Bilirkişi Raporunda Saptanan Miktar Üzerinden Davanın Kabulü Gerektiği)

4077/m.4

ÖZET : Davada...

Devamını Oku