İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/………ESAS

DAVALI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI 

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Dava dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasından ibaret dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacı, dava dilekçesi ile yayın yolu ile kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesi ile manevi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece verilecek hükmün yayınlanmasını ve davalı tarafından davacının isminin görsel, yazılı basın ve elektronik ortamda izinsiz kullanılmasının yasaklanmasına ve önlenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davacının talepleri hukuki dayanaktan yoksun olup, huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davalı müvekkil, …………………….. Gazetesi’ne verdiği röportajda, kendisine yöneltilen ve davacı örnek verilerek sorulan “siz bu şekilde estetik ameliyat yaptırır mıydınız?” sorusuna kendi düşüncesini içerir şekilde cevap vermiştir. Fakat müvekkil davalı söz konusu haberde yayınlandığı şekilde “………………………………………….” ifadesini...

Devamını Oku