İSTANBUL …..ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2013/……… Esas.

BEYANDA BULUNAN

MÜDAHİL : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

SÜPHELİ : 

KONU : Ara karar gereği beyanlarımızı içerir dilekçedir.

BEYANLARIMIZ

1- ………………… tarihli celsede sanığın dava konusu çekle ilgili olarak ödemede bulunduğu ve buna ilişkin banka dekontunu sunmuş olduğu tarafımızdan görülmüştür.

2- Sanığın sunmuş olduğu bu ödeme dekontu dava konusu çekle ilgili olmayıp, müvekkili olduğumuz ……………… A.Ş’nin cirosunun bulunduğu ……………………..TL, bedelli çekle ilgili kısmi ödemeye aittir. (Ek-1 Çek Fotokopisi)

3- Sanık tarafından sunulmuş olan dekontta hangi dosya ve hangi çek için ödemenin yapıldığı da belirtilmemiştir. Sanığın müvekkili olduğumuz şirkete toplamda …………………TL borcu bulunmaktadır.

4- İbraz edilen makbuz dava konusu çekle ilgili olmadığından dolayı...

Devamını Oku