Raporlu İşçi Farklı Bir İşyerinde Çalışabilir Mi?

Raporlu işçiler hakkında hazırlamış olduğumuz yargıtay kararı incelemesinde raporlu işçilerin başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı konusuna değinilmiş. Yargıtay kararının ayrıntılarını sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.  

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2008/42769

Karar No. 2010/38188

Tarihi: 16.12.2010

ÖZETİ: Somut olayda; Davacı işçinin raporlu olduğu 21.8.2007 tarihinde başka bir işyerinde çalıştığı sabittir. Bu durum işçinin doğruluk ve bağlılık yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder. Davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücretleri alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Devamını Oku